ทำไมต้อง108isee

Translate

ชาวออฟฟิสต้องระวัง

อันตรายใกล้ตัวของคนทำงาน

ชาวออฟฟิศต้องระวังเห็นจะหนีไม่พ้นโรค "ปวดคอ-หลัง-ไหล่-ศีรษะ" โดยอาการที่พบบ่อยในคนที่ทำงานออฟฟิศถูกเรียกโดยรวมว่า "office syndrome" ซึ่งสาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน โดยเฉพาะคนนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย ส่งผลให้กล้ามเนื้อตึงเครียด กล้ามเนื้ออักเสบ และปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ


จากการสำรวจพนักงานออฟฟิศในประเทศยุโรป พบว่าเรื่องของวัยมีผลกับสภาพอาการด้วยเช่นกัน โดยกลุ่มคนอายุระหว่าง 16-24 ปีมีความเสี่ยงของการเกิดภาวะปวดคอ หลัง และไหล่สูงมาก เพราะต้องทำงานแข่งกับเวลา คนทำงานที่อายุ 55 ปีขึ้นไปมักจะมีอาการปวดศีรษะเพราะการทำงานต้องรับผิดชอบการตัดสินใจเรื่องสำคัญ ภาวะกดดัน และการแข่งขันสูง

แนวทางการป้องกันอย่างง่ายๆ คือ การนั่งทำงานให้ถูกท่าทาง บริหารข้อมือ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จัดโต๊ะที่ทำงานให้ดูสบายตาสะดวกต่อการหยิบสิ่งของ

รู้จักพักซะบ้าง อย่าทำงานติดต่อกันนานเกินไป

อย่านั่งหลังค่อม
อย่าทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์สูงกว่า 6 ชั่วโมง/วัน โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ
เก้าอี้ต้องมีพนักพิงที่รองรับหลัง
แป้นคีย์บอร์ดควรมีตัวรองรับข้อมือ
อย่าเครียด

เห็นตัวหนังสือ เยอะๆแล้ว รู้สึกจะเป็นลม ก็ไม่ต้องอ่านไปดู วีดีโอ แทนก็ได้หามาให้แล้วคุณอาจสนใจ เรื่องเหล่านี้