ทำไมต้อง108isee

Translate

การส่ง E-mail กลุ่มการส่ง E-Mail ให้กับหลายๆคน พร้อมกัน

โดยการให้ผู้รับเห็นเป็น 1 ต่อ 1 เหมือนกับว่าเราส่งถึงเขาเพียงคนเดียว และสามารถใส่คำทักทาย หรือข้อความ สำนวนคำเจาะจงแต่ละคนได้ด้วย

ใน Outlook มีให้ใช้อยู่ เราสามารถนำมาใช้ได้เลย ลองดูที่ทำไว้ด้านบนครับ
ไม่เข้าใจสอบถามมาได้ครับ

ถ้าเป็น Microsoft Office 2007 เวลาบันทึกแฟ้มให้เลือก เป็น save as: 97-2003 แทน
เพราะว่าเท่าที่ลองมาการ save เป็น ตัว2007 พอเวลาส่งจะมีปัญหา
-------------------------------

คุณอาจสนใจ เรื่องเหล่านี้