ทำไมต้อง108isee

Translate

ความเชื่อ

ความเชื่อ

อันนี้น่าสนใจ ทำไมต้องเชื่อ ทำไมจึงยอมเชื่อ ช่างน่าสงสัยนัก
เชื่อเพื่ออะไร เชื่อแล้วได้อะไร

ด้วยมนุษย์เกิดขึ้นมาลืมตาดูโลก ก็คงจะ "งง" การระวังภัยย่อมมีอยู่ 
มีผู้ปกครองเราดูแล ตัวเราอยู่ และก็บอกว่า อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ (ทำไมต้องเชื่อ) เหตุผลหนี่งที่ว่าน่าจะใช่ คือความปลอดภัย คือเชื่อแล้วดี เชื่อแล้วปลอดภัย เชื่อแล้วอะไรๆ ก็ดี ว่าซะงั้น!

กลัวอัตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสิ่งที่เราไม่รู้ และรู้สึกว่ามัน น่ากลัว
ความมืด แม่น้ำ ภูเขาไฟ ฟ้าผ่า ทะเล หรืออะไรๆ หลายๆอย่าง

สรุปได้ความว่า - เชื่อเพราะว่ากลัว  กลัวเจ็บ กลัวตาย กลัวว่าจะรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ หรืออะไรก็ตามแต่ ที่คุณเชื่อ

ภูเขาไฟจะระเบิด หัวหน้าเผ่าบอก ไปทำพิธี ไหว้ ถวายเครื่องเซ่นท่านภูเขาไฟ แล้วท่านจะหายโกรธ อย่างน้อย ลูกเผ่า ก็สบายใจ ส่วนจะระเบิด หรือ ปะทุ ก็อีกเรื่อง ???

ตายแล้วไปไหน เราไม่รู้ ไม่มีใครรู้ พิสูจน์ไม่ได้ แต่กลัวโลกหลังความตาย เพราะเราไม่อยากตาย จึงต้องเชื่ออะไรบางอย่าง จะได้สบายใจ และอยู่ได้โดยไม่กังวล

ลัทธิจึงเกิดขึ้น ศาสนาจึงเกิดขึ้น ใช่แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้ จะกำหนดความเป็นชุมชนของมนุษย์ กรอบต่างๆ ถูกกำหนดขึ้นมาให้ สาวก ทำตาม และต้องทำตามด้วย!

เคยได้ยินคำสอนนี้ไหม "ท่าที่แห่งปัญญา" เป็น กาลามสูตร พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้

ท่านสอนไว้ แม้นแต่ท่านเอง ก็อย่าพึ่งเชื่อ จนกว่าจะ
ตระหนักชัดอย่างถ่องแท้ด้วยตนเองว่าสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นมีโทษ มีคุณอย่างนี้ๆ แล้ว จึงควรยอมรับนับถือ หรือ ปฎิบัติตาม