ทำไมต้อง108isee

Translate

ท่องกาลเวลา Surfing time


ชมสารคดี ที่ให้ความรู้
- ย้อนรอยแผ่นดินโลก -  ว่าเกิดอะไรขึ้น
โลกผ่านอะไรมามากมาย คุณรู้จักโลกนี้แค่ไหน

ท่านจะได้รับรู้ว่าเปลือกโลกเราเป็นอย่างไร ตามไปดูหลักฐานบนยอดเขาหิมาลัย ใน 150 ล้านปี เปลือกโลกช่วงที่ชมพูทวีปแยกตัวออกมาจากแอฟริกา ออกมาเป็น  อินเดีย เคลื่อนตัว มาปะทะ กับเอเชีย เอฟเวอร์เรส, เคทู, อนาปูรานะ เกิดขึ้น.... ฯลฯ