ทำไมต้อง108isee

Translate

ปลอดภัยไว้ก่อน windows Server

เหมือนเดิมครับ ข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ของผม รู้ไว้ไม่เสียหายอะไร ครั้งนี้มาเป็นเรื่องของ ทาง ไมโครซอฟ พวกวินโด ครับ แล้ววันนี้ auto update ที่เครื่องของคุณ ทำการ update แล้วหรือยังครับ เอา wga ออกนั้นง่ายกว่า เวลาเครื่องโดนไวรัสเล่นงานนะครับ
ระบบที่ได้รับผลกระทบ
* Microsoft Windows และ Windows Server

กล่าวโดยทั่วไป

ไมโครซอฟท์ได้เผยแพร่โปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ซึ่งแก้ไขปัญหาช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ Windows Server

I. คำอธิบาย

ไมโครซอฟท์ได้เผยแพร่โปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ใน Microsoft Security Bulletin Summary เดือนกันยายน 2552เพื่อแก้ไขช่องโหว่รุนแรงซึ่งมีผลกระทบกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ Windows Server

II. ผลกระทบ

ผู้บุกรุกสามารถรันคำสั่งบนระบบที่มีช่องโหว่ เพิ่มสิทธิการใช้งานหรือทำให้แอพพลิเคชันที่มีช่องโหว่หยุดการทำงานได้

III. วิธีแก้ไข

ติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่จากไมโครซอฟท์ไมโครซอฟท์ได้ให้บริการโปรแกรมซ่อมแซมสำหรับช่องโหว่นี้ใน Microsoft Security Bulletin Summaryเดือนกันยายน 2552 โดยเอกสารดังกล่าวได้อธิบายถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ผู้ดูแลระบบควรตรวจสอบข้อมูลตามที่ Bulletin

ได้อธิบายไว้และทดสอบเพื่อหาผลกระทบจากการติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ผู้ดูแลระบบอาจใช้ระบบการติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่แบบอัตโนมัติ เช่น Windows Server UpdateServices (WSUS) เป็นต้น

IV. เอกสารอ้างอิง

* Microsoft Security Bulletin Summary for September 2009 -


* Microsoft Windows Server Update Services -

http://technet.microsoft.com/en-us/wsus/default.aspx