108isee

เพื่อนๆถามกันว่าทำไมตั้งชื่อว่า 108isee ผมก็เลยตอบไปว่า ไอ้ที่ชื่อดีๆ คนอื่นเขาเอาไปหมดแล้ว !

แต่มาดูชื่อ 108isee อันนี้มันก็เข้าท่าดีนะ หมายถึงสิ่งต่างๆที่ผมได้พบเห็นมาบนโลกของอินเตอร์เน็ท ซึ่งไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ผมนำเสนอทั้งหมดนี้จะถูกต้อง คือผมเห็นมา เข้าใจมาอย่างนั้น

ถ้าใครเห็นว่าไม่ถูกต้อง ช่วยกรุณาแนะนำสิ่งที่ถูกต้องด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ในโลกของอินเตอร์เน็ทนั้นพิสูจน์ตัวตนของผู้ทำนั้นค่อนข้างยาก ความน่าเชื่อถือจึงให้กันลำบาก ต้องคิดหน้าคิดหลัง นึกถึงเหตุผลกันให้วุ่นวาย (ถ้าจะพูดไปแล้วคนเล่นเน็ทต้องมีเหตุและผล พอสมควรเลย)

ถ้าไม่แล้วย่อมตกเป็นเหยื่อของสังคมเน่าๆใบนี้แน่แท้ที่เดียว


เนื้อหาส่วนใหญ่ใน Blog 108isee นี้ก็คงวนเวียน อยู่กับเรื่องที่ผมเองสนใจ หรืออยากรู้ พอรู้ก็เอามาเก็บไว้แต่มีบางเรื่องที่รู้แล้วอยากจะบอก อยากจะเก็บ แต่มีคนเขาห้ามเอาไว้ ก็คือเรื่องการเมือง เพราะคิดกันแล้วว่าผมอาจเป็นไข้โป้งได้แบบไม่รู้ตัว


สิ่งที่คุณเห็นใน 108isee นี้ใช่เลย ผมเป็นอย่างนี้แหละ คือคนบ้าคนหนึ่ง ที่พยายามดำรงชีวิตอยู่บนโลกเน่าๆใบนี้

"108isee" = "108 เรื่องราวที่คนบ้าพบเห็นบนโลกเน่าๆ ใบนี้."    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ติดตั้ง HTML5 ของ youtube ได้อย่างไร

ตั้งค่าคีย์บอร์ด ในการตอบสนอง

วิธี Update Adobe Reader (PDFไฟล์)