ทำไมต้อง108isee

Translate

9 ขั้น การใช้ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น

9 ขั้น การใช้ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น  1. ทำทีละอย่าง อย่าทำหลายๆอย่างพร้อมกัน
  2. มีสติอยู่กับปัจจุบัน รอบข้างเกิดอะไรขึ้น
  3. ปิดมือถือ อุปกรณ์ไฮเทค ช่วงวันหยุด
  4. เลิกก้มหน้าดูแต่มือถือ แล้วหันไปใส่ใจเพื่อนฝุง ครอบครัว คนรอบข้างมากขึ้น แต่ถ้าหันไปแล้ว เห็นคนอื่นก้มดูแต่มือถือกัน ก็ให้สังเกตุดูการใช้ชีวิตเขา
  5. ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติบ้าง ออกมาเดินเล่นในสวน สูดอากาศบริสุทธิ์ให้ร่างกาย
  6. รับประทานอาหารให้ช้าลง รับรู้ถึงรสชาติของอาหาร
  7. ขับรถให้ช้าลง มีสติมากขึ้น
  8. มีความสุขง่ายๆ และรื่นรมย์กับสิ่งต่างๆที่พบเจอ มองโลกในแง่บวก
  9. เมื่อเครียด หายใจเข้า ออกลึกๆ มีสติอยู่กับลมหายใจ