ทำไมต้อง108isee

Translate

Guns N' Roses Don't Cry Cover

ท่าคุณชอบ เล่นกีตาร์ คุณจะได้เห็นการจับแบบชัดๆ Classical Guitar ได้ดูกันว่ามีคอร์ท อะไรบ้าง
และเขาเล่นอย่างไร ซึ่งปกติจะเล่นด้วยไฟฟ้า
เรามาเทียบดูกันถ้าเป็นแบบไฟฟ้า จะเป็นอย่างไร