ทำไมต้อง108isee

Translate

ข่าวช่องโหว่ของระบบ Windows&Office

ข่าวสารที่เกี่ยวกับระบบ ที่มีช่องโหว่ เพื่อความปลอดภัย ครั้งนี้เป็นของ Microsoft ครับ
สำหรับท่านที่ใช้งาน office ที่ไม่ใช่ลายเส้น ตอนนี้เวลาไป update หรือ  autoupdate ทำงานก็ให้คลิกดูหน่อยว่ามีอะไรที่ update บ้าง เพราะว่าทาง Microsoft ได้ปล่อย WGA Office ออกมา ถ้าเจอตัวนี้อยู่ก็อย่า ติดตั้งลงไปก็แล้วกันครับ


ส่วนท่านที่ใช้ลายเส้น ก็หมดปัญหา update ไปโลด

ระบบที่ได้รับผลกระทบ

* Microsoft Windows และ Windows Server

* Microsoft Office Word และ Excel

กล่าวโดยทั่วไป

ไมโครซอฟท์ได้เผยแพร่โปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ซึ่งแก้ไขปัญหาช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

และ Windows Server และผลิตภัณฑ์ Office Word และ Excel

I. คำอธิบาย

ไมโครซอฟท์ได้เผยแพร่โปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ใน Microsoft Security Bulletin Summary เดือนพฤศจิกายน 2552

เพื่อแก้ไขช่องโหว่รุนแรงซึ่งมีผลกระทบกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ Windows Server

และผลิตภัณฑ์ Office Word และ Excel

II. ผลกระทบ

ผู้บุกรุกจากระยะไกลสามารถรันคำสั่งบนระบบที่มีช่องโหว่ เพิ่มสิทธิการใช้งาน

หรือทำให้แอพพลิเคชันที่มีช่องโหว่หยุดการทำงานได้
III. วิธีแก้ไข

ติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่จากไมโครซอฟท์

ไมโครซอฟท์ได้ให้บริการโปรแกรมซ่อมแซมสำหรับช่องโหว่นี้ใน Microsoft Security Bulletin Summary

เดือนพฤศจิกายน 2552 โดยเอกสารดังกล่าวได้อธิบายถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่

ผู้ดูแลระบบควรตรวจสอบข้อมูลตามที่ Bulletin

ได้อธิบายไว้และทดสอบเพื่อหาผลกระทบจากการติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่

ผู้ดูแลระบบอาจใช้ระบบการติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่แบบอัตโนมัติ เช่น Windows Server Update

Services (WSUS) เป็นต้น

IV. เอกสารอ้างอิง

* Microsoft Security Bulletin Summary for November 2009 -* Microsoft Windows Server Update Services -

http://technet.microsoft.com/en-us/wsus/default.aspx

CERT Advisory CA-2009-23 (Technical Cyber Security Alert TA09-314A)


Microsoft Updates for Multiple Vulnerabilities

ต้นฉบับ: http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA09-314A.html