ทำไมต้อง108isee

Translate

เมาความฉลาด Mt Smart.


ความฉลาด ของคุณ เกินมากมี
จนใช้มัน ผิดที่ จึงมีเปล่า

ด้วยสร้างเรื่อง ยุ่งใจ ให้มิเบา
นี่คือเขลา เมาฉลาด อนาถใจ

รู้ธรรมชาติ ศาสนา ยังน้อยนัก
เกิดสำลัก ว่ารู้หมด มันคดใหญ่
คิดว่าถูก มันกลับบิด ผิดไปไกล
จามเท่าไร ไม่รู้โล่ง โปร่งกมล

มองผู้เฒ่า ว่าโง่เง่า เต่าล้านปี
เพราะดีกรี ไม่ประจักษ์ สักเส้นขน
ความฉลาด ของคุณกลับ สัปดน
ไปอลวน ทำแต่ที่ ผีโห่ฮาฯ108isee:คำสอนของพระอาจารย์พุทธทาส สำหรับผู้ที่หลงว่าตนนั้นฉลาดกว่าผู้อื่น บางครั้งโง่ซะบ้าง ก็ไม่มีใครว่า