ทำไมต้อง108isee

Translate

พลังจิต

คนบ้าวันนี้ขอมาเล่า (โม้) กันให้ฟังเล่นครับ ในความคิดของผมคนเรานั้นการกระทำทุกอย่างที่แสดงออกมาทางคำพูด กิริยาท่าทางถูกเริ่มต้นมาจากความคิด คือคิดก่อนแล้วก็ไหลตามออกมา มันจะมีแบบ Auto กับไม่ Auto
ถ้าเป็นแบบ อัตโนมัติก็คือเป็นความคิดที่ตกผลึกแล้วจากครั้งก่อนๆ แล้วก็ไหลเข้าสู่ขบวนการเลย

ส่วนอันที่ไม่อัตโนมัติ ก็จะเป็นแบบเอาของเก่าที่ตกผลึกแล้วมา update ทำการประมวลผลกันใหม่อีกทีแล้ว หลังจากได้ข้อสรุปแล้ว ก็จะไหลเข้าสู่กระบวนการแสดงออก การกระทำ คำพูด ท่าทาง การดำเนินชีวิต

การที่สรุปได้แล้ว ออกมานั้นถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าการสรุปได้นั้นต้องผ่านตัวกลางตัวหนึ่งก่อน นั้นก็คือความเชื่อ

(ซึ่งความเชื่อเป็นได้ทั้งเรื่องจริงและไม่จริง เพราะเราจะพบได้บ่อยไปว่ามีความเชื่อที่ผิดจากความเป็นจริง)

จากความเชื่อจึงนำมาซึ่งวิถีการดำเนินชีวิต วิถีแห่งการดำเนินชีวิต ก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ต้นนั้นหวัง, คาดหวัง, ใฝ่ฝัน, อยากได้, อยากเป็น,

ดังนั้นพลังจิต(ในนามธรรมที่ทั่วไปเข้าใจกัน) อันดับแรกเลยคือต้องเชื่อก่อน ไม่ว่าเรื่องอะไร จะจริง หรือไม่จริงก็ตาม และ เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมมันจะมาให้คุณเห็น ให้สัมผัส ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แน่ ถ้าเรื่องนั้นเป็นไปได้จริงในทางธรรม หรือ ทางโลก ก็จะสามารถถูกรับรู้ได้มากกว่าหนึ่ง

แต่ถ้าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริง คุณก็จะได้รับรู้เพียงคนเดียว ถ้าพูดให้ง่ายนิดก็บ้าไง อย่าลืมว่าคนที่บ้าเหมือนกันก็มีอยู่ คือบ้าในหัวข้อเดียวกันแต่สิ่งที่ได้รับสัมผัสนั้นต่างกัน

คุณเชื่อเรื่องที่ผมกล่าวมานี้หรือไม่ ? ถ้าคุณเชื่อผม สิ่งที่ผมกล่าวมานี้จะเป็นจริงทุกประการ
หากคุณไม่เชื่อสิ่งที่ผมกล่าวมานี้ มันก็จะไม่เป็นจริง แม้นว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงก็ตาม...