ทำไมต้อง108isee

Translate

Security Update 11/10/2009 Apple MacOSX


ครั้งนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยของ Apple Mac OSX ซึ่งผมเองก็ไม่ได้ใช้ซะด้วย ก็เลยไม่รู้จะให้ความเห็นอย่างไรดี แต่ที่แน่ๆ อันตรายก็แล้วกัน ถ้าไม่เชื่อไปอ่านข่าวจากแหล่งเดิมของผมดู
ระบบที่ได้รับผลกระทบ
* Apple Mac OS X เวอร์ชัน 10.4.11 (Tiger) และ 10.5.7 (Leopard) รวมถึงเวอร์ชันที่ต่ำกว่า * Apple Mac OS X Server เวอร์ชัน 10.4.11 (Tiger) และ 10.5.7 (Leopard) รวมถึงเวอร์ชันที่ต่ำกว่า


กล่าวโดยทั่วไป
บริษัท Apple ได้เผยแพร่ระบบปฏิบัติการ Mac OS X เวอร์ชัน 10.5.8 และ Security Update 2009-003เพื่อแก้ไขช่องโหว่ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบปฏิบัติการ Apple Mac OS X และ Mac OS X Serverซึ่งผู้บุกรุกสามารถโจมตีช่องโหว่เหล่านี้ให้สามารถสั่งรันคำสั่ง เข้าถึงข้อมูลความลับหรือทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้


I. คำอธิบาย
ระบบปฏิบัติการ Apple Mac OS X เวอร์ชัน 10.5.8 และ Apple Security Update 2009-003ได้แก้ไขช่องโหว่จำนวนหนึ่งที่มีผลกระทบต่อระบบปฏิบัติการ Apple Mac OS X และ Mac OS X Serverโดยการแก้ไขครั้งนี้ได้รวมไปถึงการแก้ไขช่องโหว่ในผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งติดตั้งมาพร้อมระบบปฏิบัติการ AppleMac OS X หรือ Mac OS X Server ด้วย


II. ผลกระทบ
ช่องโหว่ดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบได้หลายแบบ ซึ่งผลกระทบที่สำคัญได้แก่ผู้บุกรุกสามารถสั่งรันคำสั่งบนระบบที่มีช่องโหว่ เปิดเผยข้อมูลความลับ ทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการหรือเพิ่มสิทธิของตนในระบบได้


III. วิธีแก้ไข
ติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Apple Mac OS X เวอร์ชัน 10.5.8 หรือ Apple Security Update 2009-003ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวและโปรแกรมอัพเดตอื่นๆ สามารถติดตั้งผ่าน Software Update หรือดาวน์โหลดที่ AppleDownloads


IV. เอกสารอ้างอิง
* Security Update 2009-003 / Mac OS X v10.5.8 - <http://support.apple.com/kb/HT3757> * Mac OS X: Updating your software - <https://support.apple.com/kb/HT1338?viewlocale=en_US> * Apple Downloads - <http://support.apple.com/downloads/>


หรือจะลองเข้าไปดูที่นี่ ครับ ก็น่าสนใน Apple MacOSX Security Update