ทำไมต้อง108isee

Translate

รายงานด้านความปลอดภัย

มาแล้วครับทาง ThaiCERT ผู้ที่ช่วยเราดูแลเรื่องความปลอดภัยในไทย ได้รายงานล่าสุดวันนี้ 12-06-2009 โดยมีเนื้อหาด้านล่างนี้

ระบบที่ได้รับผลกระทบ
* Microsoft Windows * Microsoft Office * Microsoft Internet Explorer
กล่าวโดยทั่วไป
ไมโครซอฟท์ได้เผยแพร่โปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ซึ่งแก้ไขปัญหาช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windowsโปรแกรม Microsoft Office และเว็บบราวเซอร์ Microsoft Internet Explorer

I. คำอธิบาย
ไมโครซอฟท์ได้เผยแพร่โปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ใน Microsoft Security Bulletin Summary เดือนมิถุนายน 2552เพื่อแก้ไขช่องโหว่ซึ่งมีผลกระทบกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows โปรแกรม Microsoft Officeและเว็บบราวเซอร์ Microsoft Internet Explorer
II. ผลกระทบ
ผู้บุกรุกซึ่งไม่จำเป็นต้องทำการพิสูจน์ตัวตนจากระยะไกลสามารถรันคำสั่งบนระบบที่มีช่องโหว่เพิ่มสิทธิในระบบ หรือทำให้โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้
III. วิธีแก้ไข
ไมโครซอฟท์ได้ให้บริการโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ใน Microsoft Security Bulletin Summary เดือนมิถุนายน2552 โดยเอกสารดังกล่าวได้อธิบายถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ผู้ดูแลระบบควรตรวจสอบข้อมูลตามที่ Bulletinได้อธิบายไว้และทดสอบเพื่อหาผลกระทบจากการติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ผู้ดูแลระบบอาจใช้ระบบการติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่แบบอัตโนมัติ เช่น Windows Server UpdateServices (WSUS) เป็นต้น
IV. เอกสารอ้างอิง
* Microsoft Security Bulletin Summary for June 2009 -<http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-jun.mspx> * Microsoft Windows Server Update Services -<http://technet.microsoft.com/en-us/wsus/default.aspx> * US-CERT Vulnerability Notes for Microsoft June 2009 updates -<http://www.kb.cert.org/vuls/byid?searchview&query=ms09-jun>