ทำไมต้อง108isee

Translate

ความหวัง


ในโลกแห่งความเป็นจริง ตลอดเส้นทางของชีวิตนั้นมิได้มีอะไรอยู่จริง เป็นดังความว่างเปล่า แต่พวกเราก็ยังคงรู้สึกว่า มีอะไรบางอย่างหล่อเลี้ยง การมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้เดินทางไปต่อไปข้างหน้า นั้นก็คือ ความหวังที่เต็มเปี่ยม และก็ยังคงมุ่งหน้าต่อไป ทั้งๆที่ไม่มีอะไร ไปจนสุดทาง ก็ยังคงหวัง บวกด้วยความกลัวอย่างสุดบรรยาย ว่าปลายทางนั้นเป็นเช่นไร