ทำไมต้อง108isee

Translate

คำบ่น ของคนบ้า


คำบ่น ของคนบ้า
- ความคิดทำให้โลกวุ่นวาย

- ความวุ่นวาย ทำให้ได้คิด

- ความคิดที่ถูกกาล ทำให้โลกนั้นหยุดนิ่ง

- คิดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องคิด
ทุกวันนี้ลองสังเกตุดูครับ โลกมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงไปมาจนเป็นอยู่ทุกวันนี้โดยมีพวกเราคือมนุษย์ เป็นตัวการที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลง คุณว่าจริงไหม โดยเฉพาะตอนนี้มนุษย์
กำลังเล่นบทพระเจ้า
การที่มนุษย์พยายามเล่นบทพระเจ้า สร้างและทำลาย กอบโกย เข้าหาตัว
ต่างคนต่างดึงสิ่งที่ตนต้องการเข้าหา และผลักดันสิ่งที่ตนไม่ชอบออกไป และยึกยัก
กับเรื่องที่ตนเองไม่เข้าใจ เป็นเหตุให้พยายามคิดหาวิธีต่างๆนาๆ
คนที่รู้จักคิดรู้ความเป็นไปของธรรมชาติ เข้าใจกฎของธรรมชาติ รู้ว่าเวลาใด
ควรนึกเรื่องใด รู้ว่าตอนไหนควรทำอะไร ในเวลาที่เหมาะสม และคอยคิดในเรื่องปัจจุบันที่จะต้องดำเนินไป โลกแห่งความวุ่ยวายจะหายไปทุกอย่างจะหยุดอยู่ที่เราผู้คิดเท่านั้น
คนที่รู้จักคิดและเข้าใจในธรรมชาติอย่างถ่องแท้แล้วจะไม่มีเหตุอะไรเลยที่จะต้องมานั่งคิดอะไรอีก เพราะรู้ว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้น ไม่อาจเป็นไปในอย่างอื่นได้..+


อย่าว่าอะไรผมเลย ผมมันก็แค่ "คนบ้าเท่านั้น"