ทำไมต้อง108isee

Translate

ไวรัส update 15-02-09

ระบบที่ได้รับผลกระทบ
* Microsoft Internet Explorer * Microsoft Office Visio * Microsoft Exchange and SQL Server
กล่าวโดยทั่วไป
ไมโครซอฟท์ได้เผยแพร่โปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ซึ่งแก้ไขปัญหาช่องโหว่ของ Microsoft Windows และ WindowsServer.

I. คำอธิบาย
ไมโครซอฟท์ได้เผยแพร่โปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ซึ่งแก้ไขปัญหาช่องโหว่ของ
Microsoft Windows, InternetExplorer, Exchange Server, SQL Server, Office
และคอมโพเน้นต์ที่เกี่ยวข้องไว้ในส่วนหนึ่งของ MicrosoftSecurity Bulletin Summary
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552

II. ผลกระทบ
ผู้บุกรุกซึ่งไม่จำเป็นต้องทำการพิสูจน์ตัวตนสามารถยกระดับสิทธิ์ของตนเองและรันโปรแกรมบนระบบที่มีช่องโหว่ได้จากระยะไกล รวมทั้งทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้

III. วิธีแก้ไข
ติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ของไมโครซอฟท์ ไมโครซอฟท์ได้ให้บริการโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ไว้ใน Microsoft Security Bulletin Summaryประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยเอกสารดังกล่าวได้อธิบายถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ ผู้ดูแลระบบควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ตามที่ Bulletinได้อธิบายไว้และทดสอบเพื่อหาผลข้างเคียงอื่นๆ
จากการติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่ ผู้ดูแลระบบอาจใช้ระบบการติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่แบบอัตโนมัติ เช่น
Windows Server UpdateServices (WSUS) เป็นต้น ในการติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซมช่องโหว่

IV. เอกสารอ้างอิง
* Microsoft Security Bulletin Summary for February 2009 -<http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-feb.mspx> * Microsoft Windows Server Update Services -<http://technet.microsoft.com/en-us/wsus/default.aspx>