ทำไมต้อง108isee

Translate

Kaspersky

Free Virus Scan อันนี้เป็น scan แบบ online ครับ
The Kaspersky Online Virus
Scanner scans your computer for malicious code and offers the same exceptional
detection rates as other Kaspersky Lab products

===============================================================

เมื่อติดตั้ง Kaspersky ป้องกันไวรัส เวอร์ชั่น 6.0 แนะนำที่วิซาร์ดการติดตั้งปรับปรุงการกำหนดค่าของไวรัสฐานข้อมูลวิธีต่อไปนี้:

Auto : (recommended) the updating process scans latest updates on the update servers of Kaspersky Lab taking the load on the server into consideration.
อัตโนมัติ: (แนะนำ) การปรับปรุงกระบวนการสแกนโปรแกรมอัพเดทล่าสุดในการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Kaspersky Lab

Every 2 hour(s): user sets the update schedule (including update hours, minutes, weeks or months).
ทุกๆ 2 ชั่วโมง (รายการ): ผู้ใช้ชุดการปรับปรุงตารางเวลา (รวมถึงโปรแกรมปรับปรุงชั่วโมงนาทีสัปดาห์หรือเดือน).

Manually : update is launched only when initiated by the user.
ด้วยตนเอง: การปรับปรุงเปิดเฉพาะเมื่อริเริ่มโดยผู้ใช้.By clicking the Update now button the user can update the anti-virus databases before the installation process is complete.

โดยคลิกที่ปุ่ม ปรับปรุงนี้ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลป้องกันไวรัสก่อนที่กระบวนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์.
By clicking the Settings button the user can set settings of the proxy-server, add or change the update source and define the account (login/ password) for the update process.

โดยการคลิกปุ่ม การ ตั้งค่าผู้ใช้สามารถตั้งค่าพร็อกซีการตั้งค่าของ-เซิร์ฟเวอร์เพิ่มหรือเปลี่ยนการปรับปรุงแหล่งบัญชีและกําหนด (การเข้าสู่ระบบ / รหัสผ่าน) สำหรับการปรับปรุงกระบวนการ.


การupdate แบบ Off-line

ดูจากภาพแล้วทำตามดูครับ

โปรแกรม จำพวกนี้ถ้าคุณทำธุระกรรมทางการเงิน บน internet ผมแนะนำว่าใช้ของแท้ดีกว่าครับ
มันคุ้มค่ากว่ากัน ในขณะที่ คุณ online ระบบโปรแกรมพวกนี้จะคอยช่วยเหลือคุณ และความยุ่งยากต่างๆจะน้อยลง

โปรแกรม Kaspersky 2009