ทำไมต้อง108isee

Translate

Firefox add PDF


มีบางท่านถามมาว่า ใช้เจ้า Firefox แล้วเปิด Pdf ไม่ได้
วันนี้ก็เลยเอามาลงบอกวิธี ให้ครับ


เปิดหน้านี้ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/636
เลือก
add to firefox
(แถมสีเขียว)

คลิกแล้ว ก็ install เลยหลังติดตั้งแล้ว หมาไฟ จะต้องทำการปิด แล้วเปิดใหม่

แล้วกลับไปที่หน้านี้อีกที https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/636

ที่ทางด้านซ้่ายมือ มีรูป จะมีข้อความว่า pdfdownload คลิก


แถบตรงกลางด้านขวามือ จะมี ลูกศรให้คลิกเลื่อนไป มีด้วยกัน 4 หน้า
จะแสดงวิธีใช้งานให้ดูครับ