ทำไมต้อง108isee

Translate

ก่อนจะสร้างสงครามแย่งชิง

คุณว่าไหม ตลอดเวลาที่พวกเรามีชีวิต ลืมตามาดูอยู่บนโลกเน่าๆนี้ พวกเราทำศึกรบมาตลอดเวลา ทุกเรื่องรบกับตัวเอง ระหว่างทำ หรือไม่ทำ ไปหรือไม่ไป เป็นเพราะทุกอย่างจะมีสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับเรา การแย่งชิงสิ่งตรงข้ามระหว่างความรู้สึก สิ่งของ คำชม

ความชอบธรรมในการที่จะทำศึก ทำไมเราต้องสู้กับอีกฝ่าย จิตใจของผู้คนในฝ่ายเราพร้อมจะทำศึกไม่เกรงต่ออันตรายใดๆสถานนะการณ์รอบตัวขณะนั้นเป็นอย่างไร ข่าวสารต่างๆ การเคลื่อนไหว ความยากง่ายในการให้ถึงเป้าหมาย สถานที่เป็นอย่างไรใครคือผู้นำ ความมีสติปัญญา ความมีมนุษยธรรม มีความมานะพยายาม และมีความเคร่งครัด วางหมาก แต่ละตัวว่า ใครควรอยู่ตำแหน่งใด และแต่ละตำแหน่งจะอยู่รอดได้อย่างไร

เอาละคราวนี้เรามา เทียบกัน ระหว่างเรากับข้าศึก

- ระหว่าง ผู้นำ กับ ผู้นำ ฝ่ายไหนครองใจประชามากกว่า ผู้ตามใครยอมตายแทนผู้นำมากกว่ากัน

- ระหว่าง แม่ทัพ(ฝ่าย) กับ แม่ทัพ(ฝ่าย) ใครเก่งกว่า

- การรับข่าวสาร การเคลื่อนไหว จุดที่ตั้ง ใครดีกว่า ได้เปรียบกว่า

- ใครมีระเบียบ วินัย รักษากฎ กว่ากัน

- ฝ่ายใดเข็มแข็งกว่า

- คนของฝ่ายใด มี ทักษะความสามารถสูงกว่า

- รางวัล และ บทลงโทษ ของใครยุติธรรมกว่า

"สงครามทุกรูปแบบ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกลอุบาย"
ฉะนั้น เมื่อมีความสามารถ จงทำเสมือนไร้ความสามารถ เมื่อคล่องตัว ก็แสร้งทำเป็นไม่คล่องตัว เมื่อเข้าใกล้ ทำให้ปรากฎเหมือนดังอยู่ไกล เมื่ออยู่ไกล ทำประหนึ่งอยู่ใกล้ วางเหยื่อล่อข้าศึก แสร้งทำเป็นสับสนอลหม่าน แล้วโจมตีข้าศึก

ทำให้แม่ทัพของข้าศึกเกิดความโมโห และหัวหมุนวุ่นวายใจ แสร้งทำเป็นอ่อนแอ กว่า แล้วยั่วยุให้ข้าศึกเกิดความหยิ่งยะโส เมื่อข้าศึกรวมตัวกันติด ทำให้แยกกันเสีย โจมตี จุดที่ข้าศึกมิได้เตรียมการป้องกัน ใช้ความฉับไวโจมตีในขณะที่ข้าศึกไม่ได้คาดคิด
ดังสายน้ำที่ไหลลงโจมตี สุ่เบื้องล่าง น้ำจะแทรกซ้อน ชอนไช ไปทุกแห่ง หาจุดอ่อน แล้วทำลาย จุดไหนแข็ง น้ำส่วนใหญ่จะเลยผ่านไป แต่ในขณะเดียวกันก็จะทิ้งน้ำส่วนหนึ่งไว้ ทำหน้าที่ แทรกซึม เมื่อได้จังหวะ ก็จะทำลายจุดแข็งนั้น