ทำไมต้อง108isee

Translate

Erik Mongrain guitar air tap


ลีลาการเล่น กีตาร์ มีหลากหลายรูปแบบและนี่ ก็เป็นหนึ่ง
มีดนตรีอยู่ในหัวใจ ทำอะไรออกมาก็ดูดี และสามารถสะกดคนดู

อย่างเช่น คุณ แล้วคุณจะต้องอุทานว่า โอ......สสสสสส อะไรเนี่ย