ทำไมต้อง108isee

Translate

ชื่อว่าสงคราม War

 สงครามคือศึกต่อสู้ระหว่าง 2 ฝ่าย หรือมากกว่านั้น

และย่อมมีทั้งฝ่ายที่ได้เปรียบ กับเสียเปรียบ
ผู้ขนะ ผู้แพ้ หรือ มีการต้านพลังนั้นไม่ให้แพ้ หรือชนะได้

การไม่มีใครแพ้ หรือชนะ นั้นคือการรักษาสมดุล แห่งสงครามต่างฝ่ายต่างต้องระวังซึ่งกันและกัน 

หากฝ่ายใด หรือ ข้างใดไม่ระวังหรือเตรียมตัวที่ไม่ดีพอตลอดเวลา
ย่อมโดนอีกฝ่ายมุ่งทำร้ายได้ เมื่อ
 "รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง"
เป็นจริงอย่างว่าแล้ว การที่ทั้งคู่ หรือทุกฝ่าย

 "ต่างคนก็ต่างรู้กัน ซึ่งกันและกัน" ดังนั้นจึงไม่มีความต่าง เพราะเมื่อฝ่ายใดขยับ ก็จะอ่านได้ทันที่ สงครามอย่างนี้จะแพ้ชนะ อยู่ที่การใส่ใจ และ ใครจะมีสมาธิจดจ่อได้นานกว่ากันที่จะเฝ้าดูศัตรูได้ตลอดเวลา แม้เรา หรือเขาขยับกายเราจะเฝ้าดูเพื่อรู้ก่อน ผู้นั้นแหละ มีชัยชนะเป็นที่ตั้งแล้ว ศึกสงครามนี้อยู่ในตัวเรา...