ทำไมต้อง108isee

Translate

คิดเป็นโจร ต้องสูตรมหาโจร


มหาโจรประกอบด้วยองค์ 8 ประการนี้ ย่อมนำมาซึ่งความเสื่อม ตั้งอยู่ไม่นาน(อาชีพโจรจบเร็ว)

 1. ประหารคนที่ไม่ประหารตอบ (ฆ่าคนที่ไม่สมควรฆ่า)
 2. ถือเอาสิ่งของไม่เหลือ (คือไม่เหลืออะไรเลยเอาไปหมด)
 3. ลักพาสตรี (ฉุดผู้หญิง)
 4. ประทุษร้ายกุมารี (ทำร้ายเด็ก)
 5. ปล้นบรรพชิต (ปล้น ชิง ขโมย ของนักบวช)
 6. ปล้นราชทรัพย์ (ปล้น ชิง ขโมย ของราชการของหลวง)
 7. ทำงานใกล้ถิ่นเกินไป (หากินใกล้ที่ซุกหัวนอนมากเกินไป)
 8. ไม่ฉลาดในการเก็บ (ได้มาไม่เคยเก็บ ไม่รุ้จักเก็บ)

มหาโจรประกอบด้วยองค์ 8 ประการนี้ ย่อมไม่เสื่อมเร็ว ตั้งอยู่ได้นาน (ดำรงอาชีพนี้ได้นาน)
 1. ไม่ประหารคนที่ไม่ประหาร (คนที่ไม่ควรฆ่าก็จะปล่อยไป)
 2. ไม่ถือเอาของจนไม่เหลือ (เหลือให้เจ้าของทรัพย์)
 3. ไม่ลักพาสตรี (ไม่ลักพา ไม่ฉุดสตรี)
 4. ไม่ประทุษร้ายกุมารี (ไม่ทำร้าย เด็ก)
 5. ไม่ปล้นบรรพชิต (ละเว้นนักบวช)
 6. ไม่ปล้นราชทรัพย์ (ละเว้น ของหลวง ของราชการ ของแผ่นดิน)
 7. ไม่ทำงานใกล้ถิ่นเกินไป (ออกไปหากินไกลๆ ที่อยู่อาศัยของตัวเอง)
 8. ฉลาดในการเก็บ (ได้ของมาให้รู้จักใช้ รู้เก็บ)

ถึงแม้จะเป็นโจร ก็ต้องไม่โง่นะครับ จะมาหลับหูหลับตาเลวอย่างเดียวก็ไม่ได้

แต่อย่าเป็นโจรดีที่สุด เส้นทางชีวิตที่ดีมีอยู่ สวรรค์มีทางดีๆทำไมไม่ไป จะไปทางนรก ให้ลำบากหรือ?