ทำไมต้อง108isee

Translate

อะคูสติกกีตาร์

กีตาร์โปร่ง หรือ อะคูสติกกีตาร์ (Renaissance Guitars) แต่มีขนาดเล็กกว่ากีตาร์คลาสสิก มีเสียงที่เบากว่า Classical guitars

กีตาร์คลาสสิก ถือเป็นต้นแบบกีตาร์ในยุคปัจจุบัน มีลูกบิดและแกนพันสายเป็นพลาสติก มีคอหรือฟิงเกอร์บอร์ดขนาดใหญ่ประมาณ 2 นิ้ว ลักษณะแบนราบ

สายที่1 และ2 เป็นสายไนล่อน Portuguese guitar มี 12 สาย
ใช้เล่นเพลงพื้นเมืองเพลงชื่อ Fado ในประเทศโปรตุเกส Flat-top (steel-string) guitars มีขนาดใหญ่กว่ากีตาร์คลาสสิก

และเสริมความแข็งแรงที่คอ เพื่อรองรับแรงตึงของสาย ให้เสียงที่ใสและดังกว่า สายที่ใช้ สาย1และ2 มีลักษณะเป็นเส้นลวดเปลือย สายที่3-6 เป็นเส้นลวดและมีขดลวดเล็กๆพันเป็นเกลียวเพื่อเพิ่มขนาดของสาย Archtop guitars ด้านหน้าจะโค้ง โพรงเสียงไม่เป็นช่องกลม

 สะพานยึดสายด้านล่างมักเป็นแบบหางปลา นิยมใช้เล่นในดนตรีแจ๊ส Resonator หรือ Resophonic หรือ dobro คล้ายกับกีตาร์ Flat-top 12 string guitars

นิยมใช้ใน folk music, blues และ rock and roll มีสายโลหะ 12 สาย Russian guitars มี 7 สาย พบในรัสเซีย และ บางประเทศที่แยกจากสหภาพโซเวียตเท่านั้น Acoustic bass guitars เป็นกีตาร์เบสในรูปแบบอคูสติก มีสายและเสียงเหมือนกัน โน๊ตที่เล่นจะใช้ "กุญแจฟา" ให้เสียงทุ้มต่ำ นุ่มนวล Tenor guitars มี 4 สาย Harp guitars จะมีสาย harp เพิ่มขึ้นมา จากปกติที่มี 6 สาย สาย harp จะให้เสียงต่ำหรือเสียงในช่วงเบส ปกติจะไม่มีฟิงเกอร์บอร์ดหรือเฟร็ต
  Guitar battente มีขนาดเล็กกว่ากีตาร์คลาสสิก นิยมใช้เล่นกับเครื่องสายอีก 4-5 ชิ้น -ข้อมูลเพิ่มเติม