ทำไมต้อง108isee

Translate

กาลเวลา Long time

กาลเวลา ไม่เคยหยูดนิ่ง

ทุกสิ่งล้วน เคลื่อนตัว วันเวลาไม่เคยมีตัวตน

เป็นแค่อาการหนึ่งที่มนุษย์รับรู้และเข้าใจไปเอง
แล้ว

เวลานั้นเคลื่อนที่ หรือว่า ใจเราเคลื่อนที่