ทำไมต้อง108isee

Translate

ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหนดูเพลินๆ ก็สวยดี
ผมอยากให้สังเกตุ สภาวะของเรื่องมันก็ดูเหมือน ชีวิตของคนเรา
เริ่มต้นอย่างสดใสสวยงาม พอถึงจุดหนึ่ง ชีวิตมันก็รุนแรง น่ากลัว ถ้าคุณทนกับมันได้
เช้าวันใหม่มันก็จะมา ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน
fin d'ete - end of summer