ทำไมต้อง108isee

Translate

ตาบอด ตาดี


หมู่นกจ้อง มองเท่าไร ไม่เห็นฟ้า
ถึงฝูงปลา ก็ไม่เห็น น้ำเย็นใส
ไส้เดือนมอง ไม่เห็นดิน ที่กินไป
หนอนก็ไม่ มองเห็นคูต ที่ดูดกิน
คนทั่วไป ก็ไม่ มองเห็นโลก
ต้องทุกข์โศก หงุดหงิด อยู่นิจสิน
ส่วนชาวพุทธ ประยุกต์ธรรม ตามระบิล
เห็นหมดสิ้น ทุกสิ่ง ตามจริงเอยฯ
ความหมาย คนทั่วไป นั้นไม่อยู่ในปัจจุบันกัน มักคิดยินดี ยินร้ายกับเรื่องที่ผ่านมาแล้ว หรือไม่ก็คิดไปกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมักคาดหวังกับความทะยานอยากต่างๆ นานา เมื่อไม่ได้มาก็ทุกข์ใจ อยู่ในบ้านตัวเองก็ไม่เห็นสิ่งของภายในบ้าน เพราะใจลอยไปไหนก็ไม่รู้.............